Członkowie Zarządu:

  • Marzena Affeldt – prezes Zarządu
  • Małgorzata Zięcik – wiceprezes Zarządu
  • Izabela Sikora – członek Zarządu
  • Małgorzata Walczak-Gutmańska – członek Zarządu

Rada Fundacji „Dziecko w Centrum” 

  • Marcin Wojciechowski
  • Jolanta Kłos
  • Andrzej Wargacki

Fundacja w dniu 03.11.2008 r. została wpisana do KRS pod nr 0000316833.