Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą główną w Poznaniu rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2013 roku.


Wraz z rozwojem krajowej „Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”, w 2013 roku Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” ze Szczecina (http://sos.home.pl/) złożyło ofertę w konkursie na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na terenie Poznania. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia oferty z dniem 01.09.2013 r. Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” wraz z Fundacją „Dziecko w Centrum” oraz Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu utworzyło „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Poznaniu”, który w takiej postaci kontynuowany był do grudnia 2014 roku.  


W październiku 2014 roku Fundacja „Dziecko w Centrum” samodzielnie złożyła ofertę w konkursie na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na terenie Poznania i okolic/ województwa wielkopolskiego.


Od stycznia 2015 roku „Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem” działa w siedzibie Fundacji przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu oraz filiach rozmieszczonych na terenie Wielkopolski.