TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. Nr 59, poz. 517).

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będzie w dniach 22–27 lutego 2016 r.

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

Tegoroczna formuła Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest kontynuacją przyjętej formuły. Do 2010 roku Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe. Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również osoby niebędące pokrzywdzonymi przestępstwem. Dlatego w tym roku w dniach 22–27 lutego 2016 r. zainteresowani mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, prowadzonych przez organizacje, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ośrodkach były pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godz. od 10:00 do 14:00. Dyżury te miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwemwyżej wymienionych podmiotów. Interdyscyplinarność dyżurów polegała na informacji prawnej udzielanej nie tylko przez adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, ale także przez prokuratorów, funkcjonariuszy Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie kraju – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – zostały zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.


Wszelkich informacji na temat działalności Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie wielkopolskim udzielają specjaliści Ośrodka: osobiście – w jego głównej siedzibie przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu oraz telefonicznie – pod numerem: 786 160 100, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–18:00 oraz w sobotę w godz. 10:00–14:00.

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, dyżury w siedzibie OPOPP przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu pełnili psychologowie i prawnicy (adwokaci, aplikanci adwokaccy, radcy prawni)  FundacjiDziecko w Centrum“, a także:

Szczegółowy harmonogram dyżurów specjalistów organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w zakładkach:

Harmonogram dyżurów w dniach 22–27 lutego 2016 r.


Do obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie wielkopolskim przyłączyły się m.in.:

 • Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej,
 • Izba Komornicza w Poznaniu (komornicy),
 • Izba Notarialna w Poznaniu (notariusze),
 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,  z komendami miejskimi i komendami powiatowymi Policji z całego województwa,
 • Komenda Miejska Policji w Poznaniu wraz z podległymi komisariatami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu (radcy prawni i aplikanci radcowscy),
 • Okręgowa Rada Adwokacka (adwokaci i aplikanci adwokaccy),
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Poznaniu, PCPR-y z całego województwa,
 • Punkt Interwencji Kryzysowej MCIK w Poznaniu,
 • Prokuratura Okręgowa w Poznaniu (i prokuratury rejonowe: prokuratorzy i asesorzy),
 • Sąd Okręgowy w PoznaniuKurator Okręgowy,
 • StowarzyszenieDziecko” w Gostyniu i Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach k. Gostynia,
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne,
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu,
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki.