Od dnia 8 lutego 2017 roku Fundacja „Dziecko w Centrum” realizuje zadania z zakresu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W okresie luty-wrzesień 2017 roku na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonowały trzy ośrodki, w których osoby pokrzywdzone przestępstwem mogły uzyskać pomoc dla siebie i dla osób sobie najbliższych, a których działalność była możliwa dzięki współpracy z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance:

  • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie
  • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu (centrala)
  • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Trzciance

Z dniem 1 października 2017 r., Ośrodki w Gnieźnie i w Trzciance zostaną zamknięte, a ich zadania przejmie Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu, przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu. Wszystkim osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu województwa wielkopolskiego, które będą potrzebowały skorzystać z pomocy Ośrodka w Poznaniu, a które będą miały trudności z opłaceniem kosztów dojazdu do Poznania, gwarantujemy zwrot kosztów podróży, po wcześniejszym umówieniu się z zespołem Ośrodka.

Kompleksowa oferta Ośrodka skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem obejmuje: bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, psychiatryczną, opiekuna osoby pokrzywdzonej, tłumacza języka obcego i tłumacza języka migowego. W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa.